Ons organisatie


Whaa wil een thuishaven zijn voor mensen, ongeacht hun culturele achtergrond.  Whaa slaagt er al vele jaren in om plekken te creëren, waarin mensen van alle culturen voldoende ruimte ervaren om mee te kunnen doen en waarin ze worden uitgedaagd om met elkaar samen de ruimte verder in te vullen.


Dat is mogelijk omdat de organisatie vanuit een open structuur is opgebouwd, waarbinnen iedere participant ruimte krijgt aangeboden een bijdrage te leveren aan de organisatie en tegelijk zichzelf kan ontwikkelen.

De Whaa is opgericht om mensen in minder kansrijke posities en die zich niet op juiste waarde geschat voelen , weer hun gevoel van eigenwaarde terug te geven en hen te laten zien dat zij wel degelijk volwaardig kunnen meedoen.

Er zijn niet veel organisaties in Nederland te vinden, die ditzelfde doel nastreven vanuit de insteek van Kunst en Cultuur.

Met name het feit dat de Whaa de wereld van Kunst en Cultuur gebruikt om de verbinding te leggen  tussen het aanbieden / stimuleren van individuele ontwikkelkansen met het collectieve belang van migranten algemeen is tamelijk uniek.

Als wij wensen een open samenleving te zijn, waarin mensen een kans krijgen om mee te kunnen doen, zullen we iedereen met respect moeten verwelkomen, interesse tonen in wie zij zijn, hen wegwijs maken in onze samenleving en samen kijken hoe zij hun bijdrage kunnen leveren. Als gelijkwaardige. Aangezien door het huidige gehanteerde systeem, de meeste migranten een zware achterstandspositie hebben o.a. vanwege taalachterstand, diploma-erkenning, ontbreken sociaal netwerk, etc. is het van groot belang hen ruimte te bieden, waarbinnen zij zich gemakkelijk kunnen ontwikkelen en aan iedereen laten zien wat zij in huis hebben. Dan komen zij immers uit hun schulp en (mogelijk) ontwikkelde slachtoffersrol en kunnen zij hun ondernemende kwaliteiten laten zien, die zij als migrant ontegenzeggelijk moeten hebben.

De wereld van Kunst en Cultuur biedt hen die ruimte. De talen van muziek, mime, dans, mimiek, beeld en geluid heeft een eigen universum en gaat langs heel andere lijnen. Binnen deze wereld liggen de sleutels verborgen, die mensen in staat stelt zich met elkaar te verbinden, daar waar het in de 'gewone' maatschappelijke maar niet wil lukken.

Zeker in een tijd, waarin de samenleving onder druk komt te staan, vanwege toenemende polarisatie en versnippering is het van enorme waarde om deze 'bron van verbinding' aan te boren en te gebruiken.  Whaa doet dat al 15 jaar met succes. Wij slagen erin vele groepen migranten/vluchtelingen te bereiken als groep (en massaal). Bovendien bieden wij al jaren aan heel veel mensen (migranten, volwassenen en jongeren) een heel breed scala aan mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkelkansen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten